• 027 - 85813187
  • wuhanfirst1@163.com
1.   售前客户咨询,确认接受基因检测

2.  签署《知情同意书》

3.  抽取血液或口腔拭子送检

4.  基因检测

5.   15-22个工作日出具检测报告

6.  遗传咨询

7.  阳性患者就诊直通车附口腔拭子取样流程: